Plastične reznice za kolačiće sa štampanim poljoprivrednim životinjama 3D

Svi rezači kolačića s 3D-om

u ovoj kategoriji su 3 / 4 "ili 1.905 cm dubine. Sve veličine imamo u inčima i centimetrima kako bismo prilagodili svim našim domaćim i međunarodnim kupcima. Sve veličine su približne i uzimaju se iz dvije najudaljenije točke na rezaču kolačića.